Seputar Yayasan yang menaungi AMIK-YPAT PurwakartaNama Yayasan Attakhiriyah
Alamat Yayasan Jl.Ibrahim singadilaga No 42 Koncara Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa-barat
Kode Pos 41115
Stts Tanah Milik Yayasan
Luas Tanah 1000 M²